Bestuur

Dagelijks bestuur

Naam Functie Mail 
Robin Kaas  Voorzitter  voorzitter@hazestraat.nl
Miranda Wilbers Secretaris secretaris@hazestraat.nl
Peter Verbeek Penningmeester penningmeester@hazestraat.nl

Stuurgroep

Naam Functie
Rens Gerrits Algemeen bestuurslid Werkgroep Techniek 
Eric Kuypers Algemeen bestuurslid Werkgroep Rondom (materialen) 
Marieke Brugmans Algemeen bestuurslid bar/kaartverkoop
Jan Dijkhoff Algemeen bestuurslid Werkgroep Bloemenveld
Milena Kaas Algemeen bestuurslid Werkgroep Theatrale uitvoering
John Hol Algemeen bestuurslid Werkgroep Bouwcoördinatie